Маніфест SEDU.ME

Створюючи SEDU.ME, ми керуємося рядом принципів і цінностей, які відображають нашу позицію взагалі і погляди на процес набуття людиною знання, зокрема.

Продовжуючи використання даного сайту, а також наших ресурсів і сервісів за його межами, ви погоджуєтесь з даним документом і зобов'язуєтесь поважати і дотримуватися викладені тут принципи нашої спільноти.


НАШІ ПЕРЕКОНАННЯ

Працюючи над створенням і розвитком освітньої платформи SEDU.ME ми дотримуємося ряду простих але важливих переконань.

Знання мають ціну

Будь-яке знання має ціну і цінність - знання не можуть і не повинні бути безкоштовними, але повинні бути загальнодоступними.

Знання можуть бути об'єктом благодійності, що не позбавляє їх своєю цінністю і вартості.

Знання не стоять на місці

Знання - є комплексний набір даних, процес обробки, доповнення та оновлення яких є безперервним.

Вирішують ринок і якість

Ціна знання визначається балансом попиту і пропозиції і залежить від актуальності, повноти та достовірності відповідної інформації.

Освіта через усе життя

Успішна людина в сучасних реаліях - це людина, що продовжує свою освіту протягом усього життя, так як це ключова умова успішності в професії і конкурентоспроможності.

Знання сила!

У сучасному світі найбільшою цінністю володіє інформація, як ресурс і як ключовий інструмент управління процесами. Той, хто володіє більш повною і достовірною інформацією, отримуючи її раніше за інших, той має сильніші позиції в конкурентній боротьбі не залежно від її рівня.

КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ

  • Всі члени спільноти - користувачі сервісу SEDU.ME рівні між собою, займаючи позицію Тьютера або Слухача в межах конкретної Конференції.
  • Тьютер (учитель, педагог, наставник, консультант) - користувач сервісу SEDU.ME, який має компетенцію в тій чи іншій галузі знань і в межах окремої конференції або їх серії, передає відповідну інформацію Слухачеві і (або) групі Слухачів з урахуванням їх потреб.
  • Компетенція - сукупність знань і навичок учасника спільноти SEDU.ME, які він придбав у процесі спеціальної освіти, професійної діяльності, життєвого досвіду і якими він володіє на високому, конкурентному рівні.
  • Слухач - користувач сервісу SEDU.ME, освоює нові і (або) додаткові знання, професійні програми, програми професійного навчання з метою зробити своє життя кращим.
  • Конференція - окремо взяте заняття, в рамках якого тьютер передає своє знання слухачеві.
  • ЧеШтейн - логотип сервісу sEdu.me і його символ, що відображає наші принципи і погляди.