Все про SEDU.ME - сервісі для торгівлі знаннями в Україні

Все про SEDU.ME

SEDU.ME в Україні - освітня платформа, місце, де кожен може вигідно продати своє знання і оперативно придбати нові компетенції з актуальної тематики.

Сервіс дозволяє користувачам з України та всього світу надавати з одного боку і отримувати з іншого освітні, репетиторства, консультаційні та консалтингові послуги в онлайн режимі, а також проводити розрахунки за них зручним способом.

Портал для самостійного отримання знань і навичок з цікавого профілем. База знань, освітні курси, репетитори і викладачі в Україні і за її межами.

Можливості онлайн-освіти на SEDU.ME

В Україні і по всьому світу SEDU.ME відкриває широкі можливості перед кожним, хто хоче отримати потрібні знання і інформацію з актуальної тематики і (або) надати їх іншим користувачам на взаємовигідній основі.

Які знання можна купити або продати на SEDU.ME

SEDU.ME створює можливості для трансферу будь-яких знань і компетенцій, які можна передати від людини людині за допомогою інтернету:

  • Гуманітарні науки - це ті дисципліни, що вивчають людини в сфері його духовної, моральної, розумової, культурної і громадської діяльності. Вивчайте і викладав в онлайн-режимі такі гуманітарні науки, як: археологія, антропологія, філософія, історія, культурологія, літературознавство, педагогіка, мистецтвознавство, етика, психологія, журналістика, лінгвістика, естетика, графологія, політологія, соціологія, юриспруденція, наукознавство, право , етнографія, філологія, криміналістика і всі інші суміжні галузі знання на SEDU.ME.
  • Прикладні науки - це науки, спрямовані на отримання конкретного наукового результату, який, в свою чергу, може в даний час і (або) осяжній перспективі використовуватися для задоволення суспільних та (або) приватних потреб. На SEDU.ME можна вигідно придбати і реалізувати знання з будь-яким прикладним наукам.
  • Соціальні науки - це комплекс дисциплін, об'єктом дослідження для яких виступає суспільство, соціальна реальність, а також повсякденне існування і взаємодія соціальних груп та індивідів. На SEDU.ME можна вигідно придбати і реалізувати своє знання і компетенції в області таких соціальних наук, як: археологія, графологія, історія, лінгвістика, культурологія, політологія, соціальна і культурна антропологія, психологія, регіонознавство, соціально-економічна географія, соціологія, право , юриспруденція, економіка, етнографія, а також всіх інших суміжних областей знання.
  • Технічні науки - комплекс наукових дисциплін, об'єктом дослідження яких є чинники, які надають свій вплив на розвиток науки і техніки як таких. До числа найбільш популярних технічних наук відносять архітектуру, аеронавтику і космонавтику, біотехнології, кораблебудування, інформатику, матеріалознавство, хімічні технологи, механіку, системотехнік, електротехніку, ядерну енергетику ряд суміжних областей знання.
  • Природничі науки - це набір дисциплін, які вивчають зовнішні (по відношенню до людини) і природні (природні) явища. Класичними прикладами природних наук є: біологія, математика, хімія і фізика. SEDU.ME створює відмінні можливості для ефективного викладання та вивчення цих та багатьох інших предметів.

Учасники онлайн-освіти на SEDU.ME

SEDU.ME вдає із себе освітню платформу, для обміну знаннями між компетентними людьми. Це не тільки професійні репетитори і викладачі з профільних предметів, а також навчальні заклади та освітні центри, а й просто освічені в своїй темі фахівці, що мають знання і практичний досвід в тій чи іншій області, які мають бажання поділитися своєю компетенцією зі світом на взаємовигідних умовах.

Кожен користувач системи має рівні права і можливості: не залежно від свого професійного статусу ви можете бути репетитором або викладачем з одного боку і слухачем з іншого - продавайте свою компетенцію зацікавленим особам і купуйте нові компетенції у професіоналів.

Інструменти онлайн-освіти на SEDU.ME

Для комфортного і ефективного трансферу знань і компетенцій ми впроваджуємо цілий комплекс інструментів онлайн-освіти: відео зв'язок і спілкування голосом, загальний робочий стіл і демонстрація екрану, енциклопедичні та довідкові матеріали в режимі онлайн, також ефективна система онлайн-тестування знань для тьютеров (викладачів) і слухачів (учнів).

Також до ваших послуг зручна система білінгу, надійна система розрахунків, а також зрозуміла система оцінки якості послуг тьюторів і репетиторів.